6 vlastností, které mají nejlepší prodejci!? [1. díl]

Zavřete si oči a představte si dokonalého obchodního zástupce. Koho vidíte? Jaké má vlastnosti? Představíme Vám ve třech článcích 6 charakterových vlastností, které by měl mít každý špičkový obchoďák.

Co dělá dokonalého prodejce dokonalým? Má nějaké speciální dovednosti nebo techniky? Je to jeho osobností, nebo vrozenými vlastnosti? Naučil se je, nebo se s těmi to vlastnostmi a znalostmi narodil?

Stát se špičkovým prodejcem rozhodně není snadné. Najít je, je ještě těžší. Jednou ze zásadních příčin je skutečnost, že prodejce se setkává každý den s odmítnutím klientů a ten kdo ví, jak toto odmítnutí překonat, pak může být ten, který se špičkovým prodejcem může stát. Ptáte-li se, zda existují vlastnosti určující nejlepšího prodejce, pak ano. Ve skutečnosti existují. Měli byste je hledat v kombinaci kvalit a dovedností, pozitivního přístupu, nepřetržitém učení a neustálém odbornostním růstu. Jednou ze zásadních příčin, proč není lehké být špičkovým prodejcem je skutečnost, že prodejce se setkává každý den s odmítnutím klientů. Jen ten, kdo umí toto odmítnutí překonat, se může stát špičkovým prodejcem.

1. Optimismus

Optimista přebírá pozornost a zájem o prodejní možnosti rychleji a snadněji než pesimista. Nikdo nemá rád pesimistické lidi, zejména v prodeji. Na telefonu je snadné slyšet, zda se osoba na druhé straně usmívá a má zájem nebo ne. Ačkoli to není jen úsměv na jeho tváři, co dělá optimistu dobrým prodejcem. Co totiž dělá optimista v případě odmítnutí? Nevzdává se! Tváří v tvář selhání nebo námitce, se snaží překážku překonat. Vytrvalost daná optimistickým přístupem je v prodejním světě klíčovou kvalitou, protože odmítnutí je obvyklá věc. Optimistický člověk využívá své inteligence a zdvořilé vytrvalosti k záchraně situace, nebývá snadno odrazen a odmítnutí nepřijímá na osobní úrovni.

 2. Schopnost naslouchat a vcítit se (empatie)

Typický prodavač bude hodně mluvit, obšírně popisovat svůj produkt a uvádět důvody, proč je nejlepší. Dobrý prodejce bude nejen mluvit, ale také naslouchat. Pokusí se pochopit skutečné potřeby potenciálního zákazníka, propojit je s produktem, který prodává, a teprve poté jej nabídne. Zde přichází do hry empatie, schopnost naslouchat více než mluvit a schopnost podporovat zákazníka při výběru pro něj správného řešení. Hodnota loajálního zákazníka je mnohem vyšší než rychlý prodej. Proto bývá důležité před vlastním nabídnutím zjistit, jaké má zákazník potřeby, obavy či možné problémy a nabídku tomu adekvátně přizpůsobit. Empatie pomáhá prodejci studovat vyhlídky, projevit zájem a jasně prokázat, proč je jeho produkt pro zákazníka nejvhodnějším řešením.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.